Infantil Primària Secundària
FEDAC-Sant Andreu
C. Ramon Batlle, 39-45, 08030, Sant Andreu, Barcelona
36.98µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 247 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (36.98 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.