Infantil Primària Secundària Batxillerat
FEDAC-Amilcar
C. Amílcar, 10, 08031, Nou Barris, Barcelona
34.06µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 242 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (34.06 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.