Infantil Primària Secundària Batxillerat
Escolàpies Llúria
C. Roger de Llúria, 64, 08009, Eixample, Barcelona
47.32µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 245 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (47.32 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.