Infantil Primària
Escola Turó Blau
C. Gran de San Andreu,2, 08030, Sant Andreu, Barcelona
39.5µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 242 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (39.5 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.