Infantil Primària
Escola Tres Pins
C. Tres Pins, s/n, 08038, Sants-Montjuïc, Barcelona
36.36µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 243 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (36.36 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.