Infantil Primària
Escola Torrent d'en Melis
C. Varsòvia, 161, 08041, Horta-Guinardó, Barcelona
35.65µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 246 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (35.65 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.