Infantil Primària
Escola Splai
C. Maladeta, 75-77, 08016, Nou Barris, Barcelona
34.92µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 271 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (34.92 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.