Infantil Primària
Escola Sagrada Família
C. Sardenya, 339-345, 08025, Gràcia, Barcelona
41.19µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 276 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (41.19 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.