Infantil Primària
Escola Rius i Taulet
Pl. de Ferran Lesseps, 19, 08023, Gràcia, Barcelona
43.79µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 37 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (43.79 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.
Les dades horàries d'NO2 no són estretes directament d'una estació de mesura a cada escola, sinó que es calculen a partir del model predictiu creat per Lobelia Earth.