Infantil Primària
Escola Ramón y Cajal
C. Mare de Déu de Lorda, 25, 08033, Sant Andreu, Barcelona
38.9µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 242 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (38.9 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.