Infantil Primària
Escola Ramon Llull
Av. Diagonal, 275, 08013, Eixample, Barcelona
45.13µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 276 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (45.13 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.