Infantil Primària
Escola Pompeu Fabra
C. d'Olesa, 19, 08027, Sant Andreu, Barcelona
37.89µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 247 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (37.89 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.