Infantil Primària
Escola Poblenou
C. Perú, 139, 08018, Sant Martí, Barcelona
42.37µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 247 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (42.37 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.