Infantil Primària Secundària
Escola Pia-Luz Casanova
C. Almansa, 52-54, 08042, Nou Barris, Barcelona
32.94µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 246 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (32.94 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.