Infantil Primària Secundària Batxillerat
Escola Pia de Sarrià-Calassanç
C. Immaculada, 25-35, 08017, Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
28.54µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 240 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (28.54 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.