Secundària Batxillerat
Escola Pia de Nostra Senyora
C. Diputació, 275-277, 08007, Eixample, Barcelona
43.18µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 249 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (43.18 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.