Infantil Primària
Escola Parc del Guinardó
C. Garriga i Roca, s/n, 08041, Horta-Guinardó, Barcelona
34.45µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 108 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (34.45 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.