Infantil Primària
Escola Octavio Paz
C. Mallorca, 659, 08027, Sant Andreu, Barcelona
40.77µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 247 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (40.77 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.