Infantil Primària
Escola Molí de Finestrelles
C. Guardiola i Feliu, 7-9, 08030, Sant Andreu, Barcelona
36.19µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 272 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (36.19 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.