Infantil Primària
Escola Lluís Vives
C. Canalejas, 107, 08028, Sants-Montjuïc, Barcelona
36.23µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 243 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (36.23 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.