Infantil Primària
Escola La Caixa
C. Andrade, 182, 08020, Sant Martí, Barcelona
41.81µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 272 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (41.81 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.