Infantil Primària
Escola l'Univers
C. Bailèn, 225-231, 08012, Gràcia, Barcelona
40.63µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 272 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (40.63 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.