Infantil Primària
Escola L'Estel
C. Felip II, 54, 08027, Sant Andreu, Barcelona
40.76µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 247 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (40.76 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.