Infantil Primària
Escola L'Arenal de Llevant
C. Bac de Roda, 33, 08005, Sant Martí, Barcelona
41.37µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 276 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (41.37 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.