Infantil Primària
Escola Josep Maria de Sagarra
Pg. Vall d'Hebron, 64-70, 08023, Gràcia, Barcelona
36.99µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 272 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (36.99 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.