Infantil Primària
Escola Heura
Can Pujolet, 5, 08032, Horta-Guinardó, Barcelona
31.9µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 245 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (31.9 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.