Infantil Primària
Escola Font d'en Fargas
Pg. Font d'En Fargas, 65, 08032, Horta-Guinardó, Barcelona
31.55µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 110 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (31.55 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.