Infantil Primària Secundària Batxillerat
Escola Ferdinand de Lesseps
Gran Via de Les Corts Catalanes 707, 08013, Eixample, Barcelona
43.38µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 88 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (43.38 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.