Infantil Primària
Escola Entença
C. Viladomat, 149, 08029, Eixample, Barcelona
41.59µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 271 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (41.59 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.