Infantil Primària
Escola El Turó
C. de Peñalara, 19-55, 08031, Nou Barris, Barcelona
33.21µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 240 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (33.21 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.