Infantil Primària
Escola Drassanes
C. Nou de Sant Francesc, 9-13, 08001, Ciutat Vella, Barcelona
43.49µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 109 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (43.49 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.