Infantil Primària
Escola Coves d'en Cimany
C. de les Coves d'en Cimany, 54, 08032, Horta-Guinardó, Barcelona
30.59µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 240 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (30.59 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.