Infantil Primària
Escola Catalònia
C. Perú, 195, 08020, Sant Martí, Barcelona
42.75µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 103 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (42.75 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.