Infantil Primària
Escola Can Fabra
C. de Sant Adrià/C. del Segre, 34-56, 08030, Sant Andreu, Barcelona
38.4µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 276 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (38.4 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.