Infantil
Escola Bressol Pau
C. Muntadas, 1, 08014, Sants-Montjuïc, Barcelona
39.39µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 245 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (39.39 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.