Infantil
Escola Bressol Nenes i Nens
C. Ignasi Agustí, 4, 08042, Nou Barris, Barcelona
28.11µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 242 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (28.11 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.