Infantil
Escola Bressol Municipal Xiroi
C. de Francesc Pedra, 1-3, 08014, Les Corts, Barcelona
37.19µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 241 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (37.19 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.