Infantil
Escola Bressol Municipal Trencadís
Travessera de Dalt, 94-98, 08024, Gràcia, Barcelona
37.09µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 247 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (37.09 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.