Infantil
Escola Bressol Municipal L'Arbret
Av. de Roma, 102-104, 08015, Eixample, Barcelona
49.14µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 103 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (49.14 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.