Infantil
Escola Bressol Municipal Colometa
Av. Meridiana, 573, 08033, Nou Barris, Barcelona
41.85µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 242 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (41.85 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.