Infantil
Escola Bressol Municipal Camp de l'Arpa
C. Sant Antoni Maria Claret, 358 bis, 08041, Sant Martí, Barcelona
39.72µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 245 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (39.72 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.