Infantil
Escola Bressol La Verneda de Sant Martí
C. de Josep Miret, 22, 08020, Sant Martí, Barcelona
40.17µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 245 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (40.17 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.