Infantil
Escola Bressol Els Tres Tombs
C. Manso, 28 bis, 08015, Eixample, Barcelona
42.45µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 243 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (42.45 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.