Infantil
Escola Bressol El Torrent
C. Alcàntara, 22, 08042, Nou Barris, Barcelona
30.08µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 244 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (30.08 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.