Infantil
Escola Bressol El Parc de la Pegaso
C. Portugal, 60, 08027, Sant Andreu, Barcelona
37.46µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 276 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (37.46 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.