Infantil
Escola Bressol Ciutat de Mallorca
C. Deià, 12, 08016, Nou Barris, Barcelona
36.53µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 108 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (36.53 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.