Infantil
Escola Bressol Cap i Cua
Ptge. Còrsega, 9, 08026, Sant Martí, Barcelona
39.04µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 249 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (39.04 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.