Infantil
Escola Bressol Cadí
C. de l'Om, 11, 08001, Ciutat Vella, Barcelona
44.07µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 249 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (44.07 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.