Infantil
Escola Bressol Barrufets
C. de la Marina, 356, interior, 08025, Eixample, Barcelona
40.53µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 271 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (40.53 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.