Infantil Primària
Escola Baixeras
C. Salvador Aulet, 1, 08002, Ciutat Vella, Barcelona
41.52µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 242 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (41.52 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.